19.10.2020

Pripremna nastava iz biologije za upis na osnovne akademske studije 2020/2021.godine

Pripremna nastava počinje 07.03.2020. godine u 10 sati u učionici 401.
Cena pripremne nastave (50 časova) je 15.000 RSD
Uplatu izvršiti na žiro-račun Fakulteta: 840-1789666-80, svrha uplate: Pripremna nastava iz biologije
Potvrdu o uplati doneti isključivo na dan početka pripremne nastave.
Informacije: marijanailic83@yahoo.com
Ukoliko bude zainteresovanih kandidata za drugi (junski) ciklus pripremne nastave, ona će početi 01.06.2020. godine.

 

OBLASТ

IZVOĐAČ

DAТUM

 

BR.ČASOVA

 

Biologija ćelije

 

Perica Vasiljević

07.03.2020.

3

Virusi i bakterije.

Тatjana Mihajilov-Кrstev

14.03.2020.

1

Alge, gljive i lišajevi

 

Тatjana Mihajilov-Кrstev

14.03.2020.

4

Morfologija biljaka

 

Marina Jušković

21.03.2020.

4

Sistematika i filogenija viših biljaka

Zorica Šarac

28.03.2020.

2

Morfologija i sistematika beskičmenjaka

Marijana Ilić Milošević

04.04.2020.

6

Morfologija i sistematika hordata

Dragana Stojadinović

11.04.2020.

6

Fiziologija životinja

 

Ljubiša Đorđević

25.04.2020.

6

Fiziologija biljka

 

Svetlana Тošić

28.03.2020.

3

Osnovi molekularne biologije

Svetlana Тošić

 

09.05.2020.

2

Razviće životinja

 

Perica Vasiljević

16.05.2020.

3

Mehanizmi nasleđivanja

Vladimir Cvetković

09.05.2020.

3

 

Osnovni principi evolucione biologije

Dragana Stojadinović

23.05.2020.

2

Osnovni pojmovi i principi ekologije 

Ana Savić

23.05.2020.

2

Zaštita i unapređenje životne sredine 

Đurađ Milošević

30.05.2020.

2

Zaštita prirode  

 

Đurađ Milošević

30.05.2020.

1