20.03.2020

Preporuka Ministarstva o korišćenju alata za učenje na daljinu

U prilogu se nalaze uputstva za nastavnike i studente.

Nastavničko uputstvo za početak rada u MIcrosoft Teams programu prilagođenom za obrazovanje na dalji
Uputstvo za studente za početak rada u MIcrosoft Teams programu prilagođenom za obrazovanje na dalji