20.10.2020

Ispiti kod profesorke Jelene Petrović u oktobarskom roku, za studente po starom programu, održaće se 13.10.2020. u 17

Ispiti:

Menadžment turističke privrede, Marketing u turizmu, Ekonomika turizma i Ekonomika i organizacija preduzeća u oktobarskom ispitnom roku za studente po starom studijskom programu održaće se 13.10.2020. u 17