14.05.2021

RASPORED ISPITA U DODATNOM ISPITNOM ROKU NA DEPARTMANU ZA GEOGRAFIJU

U prilogu su  rasporedi ispita u dodatnom ispitnom roku  na OAS Geografija, MAS Geografija i  MAS Turizam.

Raspored ispita - OAS
Raspored ispita - MAS