13.01.2023

PUPINOVA NAGRADA MAТICE SRPSКE

U spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske, ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama kojima se bavio ovaj naučnik, pod imenom PUPINOVA NAGRADA MAТICE SRPSКE.

Nagrada se dodeljuje od 1996. godine u intervalu od tri godine iz Fonda Mihajla Pupina i sredstva Matice srpske, a za diplomske, master i druge naučne radove studenata redovnih studija u prethodnom trogodišnjem periodu.

Pravo učestvovanja imaju studenti svih univerziteta sa srpskog govornog područja, a na osnovu predloga nadležne katedre, nastavno-naučnog veća ili drugog odgovarajućeg organa fakulteta.

Pravo polaganja imaju i članovi ocenjivačke komisije.

Prijave (biografija kandidata, predlog nadležne katedre ili nastavno-naučnog veća) s radovima se primaju do 20. februara 2023. godine. Materijal treba dostaviti u elektronskom formatu (putem mejla ili na cd-u).

na adresu: Matica srpska, Matice srpske 1, 21000 Novi Sad

sa naznakom: ZA PUPINOVU NAGRADU MAТICE SRPSКE

osoba za kontakt: dr Jovana Тrbojević Jocić

tel. 021/6615798; email: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs

Pupinova nagrada Matice srpske