09.03.2023

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Sead Mašović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Algoritmi za triangulaciju poligona i njihova implementacija u veb okruženju“ zakazana 15.03.2023. u 12 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala, ul. Višegradska 33.

Кomisija za ocenu i odbranu:

  1. dr Danijela Milošević, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, predsednik
  2. dr Predrag Stanimirović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, mentor, član
  3. dr Muzafer Saračević, redovni profesor, Univerzitet u Novom Pazaru, član,
  4. dr Predrag Кrtolica, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
  5. dr Miloš Petrović, docent Poljoprivrednog fakulteta u Кruševcu, član.