15.05.2023

Raspored konsultativno-pripremne nastave za biologiju za prijemni ispit 2023.

Subota 20.05.2023.

Biologija ćelije (dr Višnja Madić); 12 - 13h

Fiziologija životinja i Biologija razvića (Aleksandra Petrović); 13-14h.

Morfologija kičmenjaka i Organska evolucija (dr Dragana Stojadinović); 14-15h.

Molekularna biologija (dr Nikola Jovanović);  15h-16h

Osnove ekologije (prof.dr Ana Savić); 16h – 17h

 

Nedelja 21.05.2023.

Zoologija beskičmenjaka (prof.dr Marijana Ilić Milošević); 12h do 13h.

Zaštita prirode (prof.dr Đurađ Milošević); 13h-14h

Prokarioti i gljive (prof.dr Тatjana Mihajilov-Кrstev); 14-15h

Evolutivna istorija i filogenija kopnenih biljaka (prof.dr Zorica Mitić);

15 do 16h

Mehanizmi nasleđivanja (prof.dr Vladimir Cvetković); 16h – 17h

 

* Poželjno je da zainteresovani kandidati potvrde kog dana (ili oba dana) će prisustvovati, na mejl:  vladimir.cvetkovic@pmf.edu.rs