11.09.2023

Rezultati konkursa za kreiranje idejnog rešenja prostornog obeležavanja i formiranja modela skupturalnih konstrukcija prostorija PMF-a

Rezultati konkursa za kreiranje idejnog rešenja prostornog obeležavanja prostorija PMF-a, razrade plana kretanja i formiranja modela skupturalnih konstrukcija od postojeće otpadne građe, kao i planiranje pozicioniranja osmišljenih skupturalnih instalacija u okviru kapmusa Fakuleta, koji je raspisan 18.01.2023. godine:

Prva nagrada:

  1. Idejno rešenje prostornog obeležavanja prostorija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu sa razradom plana kretanja čiji su autori Mladen Milačić GAF, Jovana Milojević FU, Minja Đorđević FU, a mentori: Sanja Dević, Jefimija Stoičić.
  2. Idejno rešenje skulpture od postojeće otpadne građe, autori Ana Milenković FU, Sara Stojanović FU, Petar Brkić GAF, Miloš Breznik GAF, koordinator Nikola Stojiljković,  mentori: Jasmina Тamburić, Sanja Dević, Olivera Nikolić, Jefimija Stoičić.

Druga nagrada:

  1. Idejno rešenje skulpture od postojeće otpadne građe čiji su autori Danica Ćirić, FU, Jana Novaković, FU, Milena Кostić, GAF, koordinator: Ivana Vušković, mentori: Sanja Dević, Jasmina Тamburić, Olivera Nikolić, Jefimija Stoičić

Кomisija za sprovođenje postupka izbora idejnog rešenja za prostorno obeležavanje i skulpturu Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Anita Milić, vanr. prof., FU,

Dr Vladan Nikolić, vanr. prof., GAF,

Dr um. Miljana Radenković, doc., FU,

Dr Zorica Stojanović-Radić, red. prof., PMF.