Matematika i informatika
Broj 5, sveska 1, decembar 2020.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Korice ...........................................................................................................................................................................................................................

Nebojša Č. Dinčić,   Egzotični brojevni sistem.................................................................................................................................................1-30   

Marko Milenković, Milica Z. Kolundžija,   Rešavanje kombinatornih problema primenom lineane algebre..................................................31-38   

Sadržaj .......................................................................................................................................................................................................................