21.10.2020

Link za praćenje javne prezentacije teme doktorske disertacije

Student DAS Doktorska škola matematike Bogdan Đorđević prezentovaće temu doktorske disertacije na platformi ZOOM.US u sredu 17.6.2020. u 11 sati.

Odluka o javnoj prezentacijii teme doktorske disertacije nalazi se na sajtu Fakulteta na adresi .

Link za praćenje javne prezentacije.


Upravnik departmana za matematiku

Dr Mića Stanković