11.06.2020

ODLUKA o javnoj prezentaciji teme doktorske disertacije - 17.06.2020.

Bogdan Đorđević, student Doktorske škole matematike, pred članovima Komisije, mentorom i zainteresovanim licima, javno prezentuje temu doktorske disertacije pod nazivom "Singular Sylvester equation and its applications" dana 17.06.2020. godine u 11:00 časova.

Detaljnije u prilogu.

Odluka o javnoj odbrani