Matematika i informatika
Broj 2, sveska 1, novembar  2013.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Korice ...............................................................................................................................................

Predrag Krtolica,  Pozicioni brojni sistemi i prevođenje brojeva............................................1-6   

Dragan Stevanović,  Kratka istorija geometrije kroz problem trisekcije ugla......................7-18   

Mihailo Krstić,  Primena kompleksnih brojeva u planimetriji.............................................19-74   

Reč urednika..............................................................................................................................75   

Sadržaj............................................................................................................................................