18.05.2016

Matematička analiza 4 - Polaganje prvog dela usmenog ispita

Poštovani studenti, 

u prilogu se nalazi obaveštenje o polaganju prvog dela usmenog ispita kao i obrazac za prijavjivanje studenata za polaganje prvog kolokvijuma iz Matematićke anaize 4.

obavestenje
obrazac

Рачунарски центар