Računarski centar


Računarski centar Prirodno-matematičkog fakulteta osnovan je 20. septembra 1999 god, sa ciljem da pruža svu potrebnu podršku u oblasti informacionih tehnologija.


Predrag Nikolić

Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija – Šef Računarskog centra

018/533 015, lok.153

predrag.nikolic@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Livija Кeković

Projektant informatičke infrastrukture

018/533 015, lok.153

livija@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs
Telefon: 018/533 015, lok.153