Služba za tehničke poslove i obezbeđenje zgradeLjiljana Milošević

Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja – Šef službe za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade

018/533-015, lok.136

ljiljam@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs


Boban Mitić

Domar/majstor održavanjaMiloš Jovanović

Portir – referent za protivpožarnu zaštituDanijela Spasić

Čistačica
Dragan Ivković

Pomoćni radnik

018/533-015 lok.136


Biljana Nišavić

Čistačica

018/533-015 lok.136


Daniela Milojević

Čistačica

018/533-015 lok.136


Emina Petrović

spremačica kafe – kuvarica