Бесплатан, безбедан, брз и једноставан приступ Интернету!

eduroam®educational roamingје бесплатан сервис за приступ Интернету. Својим корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ Интернету широм света, без потребе за отварањем додатних налога, уз коришћење већ постојећег корисничког имена и лозинке креираних на Факултету. У току је имплементација и за студенте.

Тако нпр. професор ПМФ-а, може приступити eduroam Интернету на свом факултету, или када је у посети било којој институцији у Србији или свету коришћењем истог корисничког имена и лозинке. Корисник има исти утисак, без обзира где приступа eduroam Интернету.Текст

Корисници eduroam сервиса су студенти и запослени у научно-истраживачким и образовним институцијама широм света. У Србији га могу користити студенти, професори, предавачи, научници, истраживачи и сви други запослени у институцијама чланица Академске мреже Србије (AMRES).

Захваљујући најсавременијим стандардима за енкрипцију (WPA2/AES i WPA2/TKIP), корисницима је гарантован висок ниво заштите приватности њихових података.

Приступ Интернету путем eduroam-а је јако једноставан. Потребно је само једном извршити подешавање на корисничком уређају. Упутства за коришћење и приступ eduroamсервису можете наћи овде.

eduroam jе осим у Србији доступан у бројним научно-истраживачким и образовним институцијама у преко 35 земаља Европе и света. Мапу са приступним тачкама можете погледати овде.

eduroam

eduroam® – educational roaming is a free service for Internet access. It was developed within the European TERENA initiative and it was realised through the international GÉANT project, in which European academic and research networks are taking part.

To its users, eduroam provides a secure, fast and simple access to the Internet around the world, without the need to open new accounts, using the existing username and password created on the institution where they work or study.

Eduroam users are students and employees of research and education institutions around the world. In Serbia, it can be used by students, professors, teachers, scientists, researchers and other employees of member institutions of the Academic network of Serbia (AMRES).

In Serbia, the eduroam service is provided by AMRES, while the institutions can participate by providing their users with digital identities (user name and password) and/or access to wireless Internet.

Detailed information on the eduroam service are available on www.eduroam.amres.ac.rs.

АУП - Правилник о коришћењу Академске мреже Србије

Правилник о коришћењу Академске мреже Србије (AUP – Acceptable Usage Policy) уређује шта се сматра недозвољеним, а шта дозвољеним коришћењем AMRES ресурса, као и остала питања која доприносе њиховом правилном коришћењу.

Примена правилника је обавезна за све AMRES кориснике (организације и појединце), као и за остале кориснике са Интернета који остварују саобраћај са Академском мрежом Србије, па и за кориснике eduroam.

Оригинални документ можете преузети и са ове странице.

Последице непоштовања овог правилника сноси сам корисник.

АУП

Acceptable Usage Policy defines acceptable and non-acceptable use of the Academic Network of Serbia and contributes to the correct use of the Academic Network.

AUP also defines and accepts contract regulations on the use of telecommunicational infrastructure and services assigned for the use of the Academic Network, as well as accepting all policies which AMRES adopted when connecting to other Academic Networks (SEEREN AUP, GEANT AUP) and enrolling in international organisations (such as TERENA, CEENET, etc). Relevant regulations of these documents will be available to AMRES members on this page.

Implementing the regulations of this AUP is obligatory for all AMRES members (institutions and individuals) and users who exchange traffic with AMRES.

The AUP regulation book is available in Serbian only and can be found on this page.