Laboratorija hemijeRadovan Pavlović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

radovan.pavlovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Olivera Anđelković

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – izdavač analiza

olivera.andjelkovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Maja Raičević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

maja.raicevic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Lidija Miletić

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – izdavač analiza

lidija.miletic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Nataša Đorđević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

natasa.djordjevic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Gordana Stoimenov

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima


Stanka Nikolov

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima