Канцеларија SEENET-MTP мреже (Мрежа математичке и теоријске физике за Југоисточну Европу,, Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics) је координационо тело SEENET-MTP мреже. Мрежу тренутно чини 21 институција из 11 земаља региона, 14 партнерских институција широм света и преко 350 индивидуалних чланова.

SEENET-MTP mreža je formirana odlukom svih učesnika incijalnog naučnog skupa BW2003 održanog avgusta 2003. године у Врњачкој Бањи, у организацији ПМФ-а у Нишу уз подршку prof. dr Juliusa Vesa (Julius Wess).

Одлуку о формирању SEENET-MTP канцеларије донели су чланови Извршног комитета Мреже током научног скупа QM2005 новембра 2005. године у Нишу.

Одлуке да Канцеларија SEENET-MTP мреже са привременим седиштем у Нишу прерасте у сталну Канцеларију на ПМФ-у у Нишу и да је извршни директор Мреже уједно и директор Канцеларије донешене су на седници Репрезентативног комитета Мреже током научног скупа SSSCP2009, априла 2009. године у Нишу.

Канцеларија SEENET-MTP мреже као одељење Центра ПМФ-а за напредна истраживања у природно-математичким наукама постоји од марта 2011. године.

 

SEENET-MTP канцеларија:

Проф. др Горан Ђорђевић, Департман за физику, извршни директор Мреже и Канцеларије

Др Драгољуб Димитријевић, Катедра за физику, научни секретар SEENET-MTP канцеларије

Др Милан Милошевић, Катедра за физику, систем администратор SEENET-MTP Мреже

Марко Стојановић, Катедра за физику

др Јасмина Јекнић-Дугић, Катедра за физику

др Љубиша Нешић, Катедра за физику

др Јелена Манојловић, Катедра за математику

Проф. др Перица Васиљевић, Катедра за биологију са екологијом

Др Нинослав Голубовић, Катедра за географију

 

 

Канцеларија Мреже је реализовала више од 20 међународних пројеката, организовала 15 научних конференција и школа, и била суиздавач више од 10 монографија, тематских зборника и зборника научних скупова, у сарадњи са CEI, CERN, DAAD, ICTP, UNESCO и Европским оквирним програмима.

 

Контакт:

SEENET-MTP Канцеларија

Природно-математички факултет

Вишеградска 33, 18 000 Ниш

Србија

office@seenet-mtp.info

+381 (0)18 274-660