Služba za nastavu i studenstka pitanjaMilena D. Jovanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Šef Službe za nastavu i studentska pitanja

018/533 015, lok.112

meca@pmf.ni.ac.rs


Aleksandra Z. Stanković

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Za specijalističke i doktorske akademske studije

018/533 015, lok.112

aleksandra@pmf.ni.ac.rs


Jelena N. Mitić

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – za master akademske studije

018/533 015 lok.146

mjelena@pmf.ni.ac.rs


Milena M. Ilić

Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

018/533 015, lok.146

milenad@pmf.ni.ac.rs


Maja S. Pavlović

Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

018/533 015 lok.125

pmaja@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018/533 015, lok.112

Email: studinfo@pmf.ni.ac.rs

Korisne informacije za studente

Žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80

Obavezan poziv na broj
1školarina (Za školarinu je moguće koristiti i novi poziv na broj dat u primeru popunjene uplatnice na studentskom portalu. Informacija o tome da se prešlo isključivo na novi poziv na broj biće naknadno objavljena. Sve o studentskom portalu E-indeks možete saznati na ovoj stranici.)
2prijava ispita za stare studente, izdavanje uverenja i potvrda, podizanje dokumenata na revers, kazne, ispis sa fakulteta …
Za prijavu ispita  koristiti  novi poziv na broj dat u primeru popunjene uplatnice na studentskom portalu. Sve o studentskom portalu E-indeks možete saznati na ovoj stranici.
715 osiguranje
6 magistarske studije
7 specijalističke studije
9 VI stepen – fizičar
12 doktorske studije

Uplate za izradu diploma za osnovne akademske i master akademske studije

Uplata na račun Fakulteta je:

 • Iznos: 5 000 dinara
 • Primalac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1789666-80 (žiro račun naveden i na početku ove stranice)
 • Poziv na broj: 2
 • Svrha: Izdavanje diplome

Uplata na račun Univerziteta u Nišu je:

 • Iznos: 8 000 dinara
 • Primalac: Univerzitet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1707666-88
 • Poziv na broj: 78072013
 • Model: 97
 • Svrha: Izdavanje diplome

Uplata na račun Budžeta Republike Srbije je:

 • Iznos: 810 dinara
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Žiro račun: 840-742321843-78
 • Poziv na broj: 41601
 • Model: 97
 • Svrha: Republička administrativna taksa

Uplate za izradu diploma za osnovne studije (studije “po starom”) na žiro-račun Fakulteta

 •  žiro račun: 840-1789666-80
 • poziv na broj: 2
 • iznos: 8000 dinara