Laboratorija fizikeDragan Radivojević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

gagir66@botblocker@heartinternet.ukgmail.com

Branislava Đurić-Stanojević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533 015, lok.115

bdjs@botblocker@heartinternet.ukjunis.ni.ac.rs

Slavica Jovanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533-015 lok.110


Žarko Cvetanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

zarko.cvetanovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs