Laboratorija fizikeDragan Radivojević

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

018/533 015, lok.169

draganr@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Žarko Cvetanović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533 015, lok.157

zarkoc@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Saša Rančev

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

sasa.rancev@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs