Služba za opšte i pravne posloveSnežana Ćirić

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova – Šef Službe za opšte i pravne poslove

018/533 015, lok.132


Ivana Božilov

Referent za pravne-kadrovske administrativne poslove-administrator pisarnice

018/533 015, lok.132


Marija Veličković

Referent za pravne, kadrovske administrativne poslove

018/533 015, lok.132

marijapmf@botblocker@heartinternet.ukgmail.comTelefon: 018/533 015, lok.101