Laboratorija biologijeAndrea Žabar Popović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija

andrea@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Marija Nešić

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima


Ivan Gnjatović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima


Slađana Vukašinović

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima