Laboratorija biologijeIvan Gnjatović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – Šef Laboratorija


Marija Nešić

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

marija.nesic1@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Andrea Žabar Popović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

andrea@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Jovana Anđelković

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

018/533 – 015, lokal 109

jovana.andjelkovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Nemanja Mladenović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

nemanja.mladenovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Nemanja Mladenović

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima