Izdavačka delatnostDanica Dobrosavljević

Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – za izdavačku delatnost i fakultetsku sara

018/533 015, lok.136

danica@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs