Izdavačka delatnostDanica Dobrosavljević

Samostalni stručnotehn. saradnik za ostale delatnosti – za izdavačku delatnost i fakultetsku saradnju

018/533 015, lok.136

danica@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Miodrag Ćirić

Samostalni stručnotehn. saradnik za ostale delatnosti – za izdavačku delatnost i fakultetsku saradnju

018/533 – 015, lokal 132

miodrag.ciric@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs