Izdavačka delatnostDanica Dobrosavljević

Samostalni stručnotehn. saradnik za ostale delatnosti – za izdavačku delatnost i fakultetsku saradnju

018/533 015, lok.136

danica@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs