13.07.2016

Termini ispita za studente Departmana za fiziku koji studiraju po starom programu

РАСПОРЕД ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2015/2016.

ЗА СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАРСКИ

 

 

 

ИСПИТ

датум 

време

Метрологија и обрада резултата мерења

30.8.

11:00

Механика и термодинамика

30.8.

10:00

Електромагнетизам и оптика

31.8.

10:00

Математичка физика 1

1.9.

10:00

Теоријска механика

2.9.

10:00

Историја и филозофија физике

5.9.

10:00

Математичка физика 2

6.9.

10:00

Статистичка физика

6.9.

10:00

Електродинамика

29.8.

10:00

Физика атома и молекула

30.8.

10:00

Електроника

31.8.

10:00

Основе астрофизике

1.9.

10:00

Квантна механика

2.9.

10:00

Физика јонизованих гасова и ласера

5.9.

10:00

Физика чврстог стања

6.9.

10:00

Експерименталне методе у физици

6.9.

10:00

Нуклеарна физика

30.8

 

Одабрана поглавља модерне физике

30.8.

10:00

Методика наставе физике

31.8.

10:00

Физика плазме

1.9.

10:00

Енергетика и физички извори штетности

2.9.

10:00

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2015/2016.

ЗА СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАРСКО-ОКТОБАРСКИ

 

 

 

ИСПИТ

датум 

време

Метрологија и обрада резултата мерења

9.9.

11:00

Механика и термодинамика

9.9.

10:00

Електромагнетизам и оптика

12.9.

10:00

Математичка физика 1

13.9.

10:00

Теоријска механика

14.9.

10:00

Историја и филозофија физике

12.9.

10:00

Математичка физика 2

13.9.

10:00

Статистичка физика

9.9.

10:00

Електродинамика

9.9.

10:00

Физика атома и молекула

12.9.

10:00

Електроника

13.9.

10:00

Основе астрофизике

14.9.

10:00

Квантна механика

13.9.

10:00

Физика јонизованих гасова и ласера

14.9.

10:00

Физика чврстог стања

9.9.

10:00

Експерименталне методе у физици

9.9.

10:00

Нуклеарна физика

12.9.

10:00

Одабрана поглавља модерне физике

13.9.

10:00

Методика наставе физике

14.9.

10:00

Физика плазме

12.9.

10:00

Енергетика и физички извори штетности

13.9.

10:00

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2015/2016.

ЗА СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАРСКИ

 

 

 

ИСПИТ

датум 

време

Метрологија и обрада резултата мерења

19.9.

11:00

Механика и термодинамика

19.9.

10:00

Електромагнетизам и оптика

19.9.

10:00

Математичка физика 1

19.9.

10:00

Теоријска механика

19.9.

10:00

Историја и филозофија физике

19.9.

10:00

Математичка физика 2

19.9.

10:00

Статистичка физика

19.9.

10:00

Електродинамика

19.9.

10:00

Физика атома и молекула

19.9.

10:00

Електроника

20.9.

10:00

Основе астрофизике

20.9.

10:00

Квантна механика

20.9.

10:00

Физика јонизованих гасова и ласера

20.9.

10:00

Физика чврстог стања

20.9.

10:00

Експерименталне методе у физици

20.9.

10:00

Нуклеарна физика

20.9.

10:00

Одабрана поглавља модерне физике

20.9.

10:00

Методика наставе физике

20.9.

10:00

Физика плазме

20.9.

10:00

Енергетика и физички извори штетности

20.9.

10:00

 

 

Termini ispita po starom programu za septembarski, oktobarski i oktobarski 2 rok: 

 

Рaчунaрствo сa прoгрaмирaњем (Ф) 29.08. 12.09. 20.09. (sve u 9h)

 

Служба за наставу и студенстка питања