06.03.2018

Предавања из предмета ОСНОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У АНАЛИТИЧКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ на Департману за хемију одржаће се по распореду у понедељак 12.03.2018. у 8 и 30

Служба за наставу и студенстка питања