09.05.2018

Kolokvijum iz Geomorfologije, pomeranje

Termini održavanja kolokvijuma iz Geomorfologije su promenjeni: kolokvijum će biti održan 04.06.2018. (tačno vreme naknadno, u dogovoru sa studentima na nastavi), dok će popravni kolokvijum biti održan 22.06.2018 u 12.00

Служба за наставу и студенстка питања