24.10.2018

Шта је све потребно за упис у прву годину мастер академских студија

Кандидати који су стекли право на упис подносе МАСТЕР академске студије:

 

- оверене фотокопије уверења о завршеним основним академским студијама или оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе

- два попуњена обрасца ШВ-20

(обрасци се могу одштампати (обострано) са сајта Факултета http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studenti/studenti.php или са сајта Републичког завода за статистику http://www.stat.gov.rs у области Образовање или купити у књижари на Факултету)

- индекс попунити ћирилицом (добија се на факултету)

- две фотографије формата 4,5х3,5 цм

- листа изборних предмета (добија се на Факултету)

- доказ о уплати уписа у прву годину студија у износу од 2000 дин. на жиро-рачун Факултета број 840-1789666-80, са назнаком “за упис” са позивом на број 714

- доказ о уплати 300 динара на жиро-рачун Факултета 840-1789666-80, са назнаком “за осигурање” са позивом на број 715

 

-ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ сходно Уговору, на жиро рачун Факултета број 840-1789666-80, позив на број 1, сврха уплате: Школарина.

 

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о висини и роковима уплате школарине. Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 75.000,- дин. (60 ЕСПБ)

 

 

Служба за наставу и студенстка питања