19.10.2020

Испити из предмета Регионална географија Србије 1 и Регионална географија Србије 2, за студенте друге године Мастер академских студија, студијски програм Географија, од јануарско – фебруарског рока полагаће се по новим уџбеницима.

Испити из предмета Регионална географија Србије 1 и Регионална географија Србије 2, за студенте друге године Мастер академских студија, студијски програм Географија, од јануарско – фебруарског рока полагаће се по новим уџбеницима.