17.11.2020

II UPISNI ROK - PRELIMINARNE RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Komisije za upis kandidata, prijavljenih u drugom upisnom roku za upis u prvu godinu master akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/21. godini, utvrdile su sledeće PRELEMINARNE RANG-LISTE:

Ekologija i zaštita prirode
Fizika
Matematika
Geografija
Turizam