27.09.2022

Обавештење о одбрани докторске дисертације - Јована Ицковски

Одбрана урађене докторске дисертације под насловом "Хемијски састав, антиоксидативна и токсична активност одабраних биљних врста рода Artemisia L.“ заказана 06.10.2022. у 12 часова.

Место одбране: ПМФ-Ниш, Свечана сала ПМФ-а, ул. Вишеградска 33.

Чланови комисије:

  1. др Гордана Стојановић, редовни професор  Природно-математичког факултета у Нишу /ментор и председник/,
  2. др Нико Радуловић, редовни професор  Природно-математичког факултета у Нишу,
  3. др Бојан Златковић, редовни професор  Природно-математичког факултета у Нишу у Нишу,
  4. др Јелена Лазаревић, ванредни професор Медицинског факулета у Нишу.

Обавештење о одбрани доктората
Заказана одбрана