31.03.2023

BPU11 u CERN Courier-u

CERN Courier The International Journal of High Energy Physics je u svom najnovijem broju, Vol. 63, No 2, p. 18 (March/April 2023), objavio članak Prof. dr Gorana Đorđevića, izvršnog direktora SEENET-MTP mreže, o nedavno održanom BPU11 Kongresu, pratećim konferencijama i školama iz oblasti fizike visokih energija, kao i o dvedsetogodišnjoj saradnji SEENET-MTP mreže i CERN.

Ceo tekst моžete pročitati OVDE.