06.02.2024

Стипендије мобилности за студенте, наставнике и сараднике

У оквиру пројеката SEENET-ICTP NT03 (TECOM-GRASP ThEoretical and Computational Methods in GRavitation and AStroPhysics), и CEEPUS (RS-1514-04-2324 – Quantum Spacetime, Gravitation and Cosmology) обезбеђено је неколико стипендија, (од 7 до 30 дана) током летњег семестра 2024. године, ради усавршавања, тренинга и заједничких истраживања, пре свега у наведеним областима.

У оквиру NT03 пројекта могући су боравци у SEENET-MTP центрима (https://www.seenet-mtp.info/), док су у CEEPUS пројекту поунђене стипендије за универзитете у Загребу и Крајови.

Заинтересовани се могу јавити др Милану Милошевићу, управнику Департмана, или проф. др Горану Ђорђевићу, шефу Катедре за теоријску физику и примене.