ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ДЕПАРТМАНА

ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ФАКУЛТЕТА

 1. Др Александар Настић (председник комисије)
Департман
за физику
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић, ванр. проф.
  (
  27.01.2021.27.01.2024.)

 2. др Биљана Самарџић, ред. проф.                        (31.03.2021. – 31.03.2024.)

 3. др Владан Павловић, доцент         

  (31.03.2021. – 31.03.2024.)

 4. Николија Цуцкић, студент                                      (27.02.2023. – 27.02.2024.)

 5. Катарина Бито, студент
  (27.02.2024. – 2702.2024.)
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић , ванр. проф.
  (27.01.2021.27.01.2024.)
Департман
за хемију
 1. Др Александар Бојић, ред. проф.
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Eмилија Пецев Маринковић, ред. проф.
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 3. Др Драган Ђорђевић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Теодора Стојадиновић, студент
  (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Данијела Николић, студент
  (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. др Александар Бојић, ред. проф.     (23.10.2019-23.11.2025.)
Департман
за математику
 1. Др Миодраг Ђорђевић, ван. проф.
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Душан Ђорђевић, доцент
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 3. Др Маја Обрадовић, доцент
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Мирјана Денић, студент
  (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Софија Павловић, студент
  (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. др Миодраг Ђорђевић, ван. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)

Департман
за рачунарске науке
 1. др Марко Милошевић, ван. проф.           (25.01.2023.-25.01.2026.)

 2. др Милан Башић, ред.проф.
  (25.01.2023.-25.01.2026.)

 3. др Стефан Станимировић, доцент
  (
  25.01.2023.-25.01.2026.)

 4. Вељко Јакшић, студент
  (
  27.02.2023. – 27.02.2024.)

 5. Димитрије Цветковић, студент
  (
  27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. Др Марко Милошевић, ван.  проф.          (25.01.2023.-25.01.2026.)
Департман
за географију
 1. Др Мрђан Ђокић, доцент
  (
  27.01.2021. – 27.01.2024.)

 2. Др Наташа Мартић Бурсаћ, ванр. проф.
  (27.01.2021. – 27.01.2024.)

 3. Др Милена Гоцић, доцент
  (27.01.2021. – 27.01.2024.)

 4. Стефан Милићевић, студент

  (27.02.2023. – 27.02.2024.)

 5. Сања Китановић, студент
  (27.02.2023. – 27.02.2024.
  )
 1. Др Мрђан Ђокић, доцент
  (27.01.2021.-27.01.2024.)
Департман
за биологију и екологију
 1. Др Саша Станковић, ванред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Маријана Илић Милошевић, ванр. проф. (23.11.2022-23.11.2025)
 3. Др Зорица Митић, ванред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Димитрије Тричковић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Теодора Јовановић, студeнт (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. Др Саша Станковић, ванр. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 
 1. Милена Јовановић,
  шеф Службе за наст. и студ.
  питања
  (08.05.2020.-05.05.2023.)
 1. Дијана Јовановић студент
  (10.02.2023. – 27.02.2024.
  )

 2. Јасмина Димић, студент
  (27.02.2023. – 27.02.2024.
  )

27