ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ДЕПАРТМАНА

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА

Др Александар Настић  (председник)

Департман за физику

 1. др Јасмина Јекнић-Дугић, ванр. проф. (27.01.2024.–27.01.2027.)
 2. др Биљана Самарџић, ред. проф. (31.03.2024. – 31.03.2027.)
 3. др Владан Павловићдоцент (31.03.2024. – 31.03.2027.)
 4.  Николија Цуцкић, студент   (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Катарина Бито, студент (27.02.2024. – 27.02.2024.)
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић, ванр. проф. (27.01.2024.–27.01.2027.)

Департман за хемију

 1. Др Александар Бојић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Eмилија Пецев Маринковић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 3. Др Драган Ђорђевић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Теодора Стојадиновић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Данијела Николић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. Др Александар Бојић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)

Департман за математику

 1. Др Миодраг Ђорђевић, ван. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Душан Ђорђевић, доцент (23.11.2022-23.11.2025.)
 3. Др Маја Обрадовић, доцент (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Мирјана Денић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Софија Павловић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. Др Миодраг Ђорђевић, ван. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)

 

Департман за рачунарске науке

 1. Марко Милошевић, ван. проф.  (25.01.2023.-25.01.2026.)
 2. др Милан Башић, ред.проф. (25.01.2023.-25.01.2026.)
 3. др Стефан Станимировић, доцент (25.01.2023.-25.01.2027.)
 4. Вељко Јакшић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Димитрије Цветковић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. др Марко Милошевић, ред. проф. (25.01.2023.-25.01.2026.)

Департман за географију

 1. др Мрђан Ђокић, доцент (27.01.2024. – 27.01.2027.)
 2. др Наташа Мартић Бурсаћ, ванр. проф. (27.01.2024. – 27.01.2027.)
 3. др Милена Гоцић, доцент (27.01.2024. – 27.01.2027.)
 4. Стефан Милићевић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Сања Китановић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. др Мрђан Ђокић, доцент (27.01.2024. – 27.01.2027.)

Департман за биологију и екологију

 1. Др Саша Станковић, ванред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Маријана Илић Милошевић, ванр. проф. (23.11.2022-23.11.2025)
 3. Др Зорица Митић, ванред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Димитрије Тричковић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 5. Теодора Јовановић, студeнт (27.02.2023. – 27.02.2024.)
 1. Др Саша Станковић, ванр. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)

 

 1. Милена Јовановић, шеф Службе за (06.05.2023.-06.05.2026.)
 1. Дијана Јовановић студент (10.02.2023. – 27.02.2024.)
 2. Јасмина Димић, студент (27.02.2023. – 27.02.2024.)