ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ДЕПАРТМАНА ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА
Др Александар Настић  (председник)
Департман за физику
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић, ванр. проф. (27.01.2024.–27.01.2027.)
 2. др Биљана Самарџић, ред. проф. (31.03.2024. – 31.03.2027.)
 3. др Владан Павловићдоцент (31.03.2024. – 31.03.2027.)
 4. Катарина Бито, студент   (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 5. Јована Савић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић, ванр. проф. (27.01.2024.–27.01.2027.)
Департман за хемију
 1. Др Александар Бојић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Eмилија Пецев Маринковић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 3. Др Драган Ђорђевић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Теодора Стојановић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 5. Данијела Николић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 1. Др Александар Бојић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
Департман за математику
 1. Др Миодраг Ђорђевић, ван. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Душан Ђорђевић, доцент (23.11.2022-23.11.2025.)
 3. Др Маја Обрадовић, доцент (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Мирјана Денић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 5. Софија Павловић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 1. Др Миодраг Ђорђевић, ван. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 
Департман за рачунарске науке
 1. Марко Милошевић, ван. проф.  (25.01.2023.-25.01.2026.)
 2. др Милан Башић, ред.проф. (25.01.2023.-25.01.2026.)
 3. др Стефан Станимировић, доцент (25.01.2023.-25.01.2027.)
 4. Страхиња Миладиновић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 5. Димитрије Цветковић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 1. др Марко Милошевић, ред. проф. (25.01.2023.-25.01.2026.)
Департман за географију
 1. др Мрђан Ђокић, доцент (27.01.2024. – 27.01.2027.)
 2. др Наташа Мартић Бурсаћ, ванр. проф. (27.01.2024. – 27.01.2027.)
 3. др Милена Гоцић, доцент (27.01.2024. – 27.01.2027.)
 4. Стефан Милићевић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 5. Алекса Милутиновић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 1. др Мрђан Ђокић, доцент (27.01.2024. – 27.01.2027.)
Департман за биологију и екологију
 1. Др Саша Станковић, ванред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Маријана Илић Милошевић, ванр. проф. (23.11.2022-23.11.2025)
 3. Др Зорица Митић, ванред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Димитрије Тричковић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 5. Ана Миленковић, студeнт (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 1. Др Саша Станковић, ванр. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 
 1. Милена Јовановић, шеф Службе за (06.05.2023.-06.05.2026.)
 1. Дијана Јовановић студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)
 2. Јасмина Димић, студент (27.02.2024. – 27.02.2025.)