Изазови наших студената су наши изазови !

МИСИЈА

Природно-математички факултет Универзитета у Нишу је високошколска установа где су образовање и истраживање у оквиру природних наука, математике и рачунарства уско повезани. Мисија факултета је да школује висококвалитетан кадар из природних наука и технологије који ће бити покретачка сила образовног, научног и економског просперитета.

ВИЗИЈА

У врло динамичном савременом добу приоритет нам је да пратимо, одржимо и проширимо изврсност у настави и истраживањима.

Циљеви
• Развој рационалног, критичког и иновативно-научног мишљења студената.
• Успостављање флексибилне, динамичне и интегрисане средине за образовање и истраживања.
• Kontinuirano usavršavanje zaposlenih.
• Проширивање сарадње са другим образовним, научним и привредним субјектима у земљи и иностранству.