Управник

Др Мића С. Станковић

Редовни професор

Секретар

Др Јована С. Миленковић

Доцент


Ангажовани са пуним радним односом

Др Љубица С. Велимировић

Редовни професор

Др Мића С. Станковић

Редовни професор

Др Миљана Д. Јовановић

Редовни професор

Др Јелена В. Манојловић

Редовни професор

Др Драган С. Ђорђевић

Редовни професор

Др Мирослав М. Ристић

Редовни професор

Др Дејан Б. Илић

Редовни професор

Др Владимир С. Павловић

Редовни професор

Др Александар С. Настић

Редовни професор

ДМ
Др Дијана В. Мосић

Редовни професор

Др Јасмина С. Ђорђевић

Редовни професор

Др Марија Г. Милошевић

Редовни професор

Др Небојша Ч. Динчић

Редовни професор

Др Милан Љ. Златановић

Редовни професор

Др Миодраг С. Ђорђевић

Ванредни професор

Др Марија С. Крстић

Ванредни професор

МК
Др Милица З. Колунџија

Ванредни професор

МЦ
Др Марија С. Цветковић

Ванредни професор

Јана Д. Милић

Асистент

Ангажовани на допунском раду

АТ
Др Андреја Тепавчевић

Редовни професор

СП
Др Стеван Пилиповић

Редовни професор

Др Јелисавета Тодоровић

Ванредни професор