Dr Slaviša M. Stamenković

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

 

Име и презиме:                              Славиша  Стаменковић

Датум рођења:                               24. 04. 1962. год.

Место:                                             Ниш

Занимање:                                      Доктор биолошких наука;  дипломирани биолог

Радно место:                                   Наставник Универзитета у Нишу, Редовни проф.

Брачни статус:                                ожењен

Адреса:                                            Ниш

Телефон:                                         + 381 18 533 015  лок. 108 (кабинет)

Фаx:                                                 + 381 18 533 014

Е-маил:                                             sslavisa@pmf.ni.ac.rs 

   

 

Образовање:            1.  Дипломирани биолог ( ПМФ Београд ), 1988.

                                    2.  Магистар биолошких наука ( Биолошки факултет  Београд ), 1992.

                                   3.  Доктор биолошких наука (Биолошки факултет  Београд), 2002. 

 

Радно искуство:         1991 - 1992.     ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, Сектор "Зеленило"

                                       1993 - 2000.     Градска управа Ниш, Секретаријат за заштиту животне средине

                                       2000 - 2005.    Градска управа Ниш, Секретаријат за инспекцијске послове, Инспекција за заштиту животне средине

                                       2005 - 2006.    Управа града Ниша, Управа за  привреду, одрживи развој и заштиту  животне средине, Шеф Одсека за з.ж.с.

                                       2006 -             Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за Биологију и Екологију

 

 Остало:

1.   Аутор више научних радова и других публикација из области лихенологије, екологије, заштите  животне средине

       и учесник више домаћих и међународних научних скупова.

2.   Учесник у Програму Министарства просвете за едукацију и стручно усавршавање наставника Биологије у основним и средњим школама у Србији.

3.   Завршени међународни курсеви и тренинзи за спровођење три Закона из области  заштите животне средине:  "Закон о процени утицаја на животну средину", "Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину" и "Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине"  (донетих 2004 год.),

4.   Члан жирија и комисија на такмичењима "Наука младима" из области  Биологије, Екологије и Заштите животне средине,

5.   Завршен курс REC-а за израду ЛЕАП-а и учесник у тиму за израду ЛЕАП-а за Ниш 2001 год.

                              

Detalji o nastavniku