Dr Jelena S. Delibašić

Docent
Departman za fiziku

       Јелена С. Делибашић (рођена Алексић) је рођена 21. марта 1992. године у Нишу. Основну школу „Бубањски хероји“ завршила је 2007. године у Нишу, као носилац ''Вукове дипломе'' и Награде за ученика генерације. Похађала је „Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за физику“ у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу, коју је завршила 2011. године као носилац „Вукове дипломе“.

       Основне академске студије Физике уписала је 2011. године на Природно-математичком факултету у Нишу. Завршила их је 2014. године са просечном оценом 9,97. 

Мастер академске студије, модул Примењена физика, уписала је 2014. године на Природно-математичком факултету у Нишу и завршила их је 2016. године са просечном оценом 9,90. Мастер рад под називом Рендгенска дифракциона анализа структуре материјала примењена на прашкасте узорке, одбранила je оценом 10 и стекла звање Мастер физичар. 

Докторске академске студије Физике уписала је 2016. године на Департману за физику, Природно-математичког факултета у Нишу. Положила је све испите са просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију под називом Испитивање структурних, магнетних и луминесцентних својстава материјала на бази итријум-трифлуорида допираних јонима ретких земаља одбранила је 12. Октобра 2022. године. 

Током школовања била је добитник више стипендија: стипендије „Доситеја“ за 2015/16. годину, Стипендије за изузетно надарене ученике и студенте 2014/15. године, стипендије „Доситеја“ за 2013/14. годину, Стипендије за изузетно надарене ученике и студенте за школску 2010/11, 2011/12. и 2012/13. годину, Стипендије града Ниша за школску 2007/08, 2008/09. и 2009/10. годину. 

Од септембра 2015. до априла 2017. године је била ангажована као сарадник у настави на Департману за физику Природно-математичког факултета у Нишу. Од априла 2017. године је запослена као асистент за ужу научну област Експериментална и примењена физика на Департману за физику, Природно-математичког факултета у Нишу. За то време изводи рачунске и/или лабораторијске вежбе из следећих предмета: Основе физике чврстог стања (ОАС), Метрологија и обрада резултата мерења (ОАС), Физика (ОАС Биологија), Физика чврстог стања (МАС), Физичка и техничка мерења (МАС), Физика сензора и претварача (МАС), Физика материјала (МАС). У периоду од 2019- 2022 године била је ангажована и као наставник у одељењу за ученике са посебним спопобностима за ралунарстно и информатику при Гимназији Бора Станковић” у Нишу. 

Бави се истраживањима у области Физике чврстог стања, конкретно структурним, магнетним и оптичким особинама чврстих раствора са ретким земљама. Од марта 2018. године је ангажована на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом „Електрични пробој гасова, површински процеси и примене” (ОИ171025).

Detalji o nastavniku