Dr Vesna I. Veličković

Redovni profesor
Departman za računarske nauke

КРАТКА БИОГРАФИЈА ВЕСНЕ ВЕЛИЧКОВИЋ

Др Весна Величковић је рођена 26.10.1963. године у Пироту. Основну школу „Учитељ Таса“ и гимназију „Бора Станковић“ је завршила у Нишу. Носилац је Вукове дипломе из средње школе. Филозофски факултет, Одсек за математику је завршила 1986. године. Учествовала је на Приматијадама 1983, 1984 и 1985 са студентским радовима из математике и на такмичењеу студената математике ISTAM 1986 године. Добитник је Повеље и Значке Универзитета у Нишу.

Магистарске студије је завршила 1996 на Математичком факултету у Београду, под менторством др Александра Јовановића, са просечном оценом 10, и одбранила магистарски рад, „О примени Фуријеових трансформација и филтара у генерисању рачунарских слика“.

Докторску дисертацију под насловом "Визуализација у математици помоћу објектно-орјентисаног програмског пакета за линијску графику" одбранила је 2012 године на Природно-математичком факултету у Нишу под менторством др Eberhard-а Malkowsky-ог и др Мирослава Ћирића.

По завршетку студија је радила у фабрици Рачунски Центар Електронске Индустрије у Нишу на пословима програмера база података.

1.5.1988. је примљена у радни однос на тадашњи Филозофски факултет у Нишу, сада Природно-математички факултет, на коме ради до данас. Тренутно је доцент на предметима: Увод у програмирање, Рачунарска графика,  Методика наставе информатике и Методика програмирања. Као асистент радила је на предметима: Увод у програмирање, Програмирање и рачунске машине, Основи програмирања, Примена рачунара у хемији, Геометријско моделовање, Рачунарска графика, Паралелна обрада, Методика наставе рачунарства, Методика наставе информатике, Методика програмирања, Интегрисани програмски пакети, Дискретна математика, Диференцијалне и интегралне једначине, Нацртна геометрија.  1991 је држала Нацртну геометрију на Машинском факултету у Нишу. Од 1997 до 2006 је преводила предавања предмета Диференцијална геометрија, и Геометријско моделовање професора Eberhard-а Malkowsky-ог на ПМФ-у у Нишу.

Аутор је 29 научних радова. Излагала је на више од 40 научних скупова у земљи и иностранству. Бави се научним истраживањима у области визуализације математике, компјутерске графике, теорије чворова, теорије алгоритама, дизајна формалних граматика и друго.

Од 1989 до 1994 била је секретар научног часописа Filomat, а 2003 технички секретар Filomat-а, број 17. Од 2012 је рецензент Mathematical Reviews-a. Такође је рецензирала већи број радова за више научних часописа. Учествовала је у организацији научних конференција »Workshop for Visualization and Verbalization of Mathematics, ViVe Math« и »Workshop of Modern Functional Analysis, MFA-03«.

Учествовала је у раду пројеката »Интерпретатор на асемблеру за програмски језик LISP на експерименталном рачунару VUK«, »Програмски пакет за класификацију чворова и линкова«, »Геометрија, образовање и визуализација са применама«, »Multimedia Technology for Mathematics and Computer Science Education«, »Визуализација социјалних мрежа хиерархијским моделом«, »Дизајн упитног језика за претраживање базе података за хеш-фондове«.

Била је на студијским боравцима »Теоријско доказивање исправности програма« у Giessen-у, Немачка, »Wavelet Analysis and Signal Processing« у Софији, »Mathematical Methods in Computer Aided Geometric Design" и »Nonsmooth Methods in Mathematical Economics«, Cluj-Napoca, Румунија, »Визуализацијa и Дискретнa геометрија«, Берлин, Немачка.

1993-2000 предавала је у специјалном одељењу за младе таленте гимназије Светозар Марковић у Нишу и припремала ученике за такмичења из информатике. До данас учествује у организацији ових такмичења за основне и средње школе. 2002 је, као заменик вође југословенског тима, била на Олимпијади из информатике у Yong-In, Јужна Кореја, и учествовала у организацији Балканијаде из информатике у Београду. Од 2002 до 2004 је била члан Републичке комисије за промену планова и програма предмета Рачунарство и информатика у гимназијама.

Учествовала је на три изложбе слика математичке уметности, од којих је једна била у коорганизацији Галерије Савремене Ликовне Уметности у Нишу.

 

 

 

Detalji o nastavniku