Milena S. Stojanović

Asistent
Departman za matematiku


Милена С. Стојановић, рођена Алексић, рођена је 14. фебруара 1993. године у Нишу. Основну школу завршила је 2008. године у Нишу, као носилац „Вукове дипломе. Интересовање за математику показала је уписом одељења ,,Обдарени ученици у математичкој гимназији, у Гимназији „Светозар Марковић у Нишу, коју је завршила 2012. године са одличним успехом. Током школовања такмичила се из математике, физике и хемије и остварила завидне резултате о којима сведоче више од двадесет диплома и признања, од општинског до републичког нивоа, као и признање града Ниша за залагање, постигнуте успехе и остварене резултате на тaкмичењима.

Основне академске студије математике уписала је 2012. године на Природно-математичком факултету у Нишу, које је завршила у року, 08.10.2015. године, са просечном оценом 9,88. Исте године уписала је мастер академске студије математике, смер Вероватноћа, статистика и финансијска математика, и завршила их такође у року, 22.09.2017. године са просечном оценом 9,88. Мастер рад под називом Бајесова коњугована анализа, одбранила је оценом 10, под менторством проф. др Мирослава Ристића и стекла звање мастер математичар.

Добитник је стипендије Фонда за младе таленте Доситеја, коју додељује Министарство омладине и спорта Републике Србије студентима завршних година основних и мастер студија (за школску 2014/2015. и 2016/2017. год.), стипендије Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, односно стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за изузетно надарене ученике и студенте (за школску 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. и 2015/2016. год.) и стипендије града Ниша (за школску 2008/2009. год.).

Докторске академске студије математике уписала је 2017. године на Природно-математичком факултету у Нишу. Пријавила је тему докторске дисертације под називом: Геометријски минификациони временски низови генерисани модификованим негативним биномним оператором.

Бави се истраживањима у области математичке статистике и примене, са посебним интересовањем на анализу временских низова и моделе временских низова са целобројним вредностима. До сада је публиковала један рад у међународном часопису изузетних вредности (М21a).

Изабрана је у истраживачко звање истраживач-приправник на Природно-математичком факултету у Нишу, 21.02.2018. године. Од априла 2018. године укључена је, најпре као истраживач-приправник, а затим, од 27.01.2021. године, као истраживач-сарадник на научноистраживачки пројекат МПНТР Развој метода израчунавања и процесирања информација: теорија и примене (ОИ 174013). У звање асистента за ужу научну област Математика, на Департману за математику Природно-математичког факултета у Нишу изабрана је 15.09.2021. године.

Искуство у настави стекла је на Природно-математичком факултету у Нишу. Од 2016. године ангажована за извођење вежби из више предмета.

Од школске 2019/20. године ангажована је у Гимназији „Светозар Марковић за извођење наставе из предмета Математика у IV разреду, у одељењу за ученике са посебним способностима за физику.

Школске 2019/2020 и 2020/2021 изводила је вежбе из предмета Теорија одлучивања на Мастер академским студијама Мастер 4.0 програма Универзитета у Нишу.

У току свог научноистраживачког рада учествовала је на међународној конференцији Algebra and Analysis with Application, Ohrid, Republic of Macedonia, July 1-4, 2018, са усменим излагањем под називом An integer-valued autoregressive model with different states and a structural breakПохађала је математичке курсеве Intensive Course „Aproximation theory and Applications“, DAAD-Program Akademischer Neuaufbau Südosteuropa under the Project Center of Excellence for Applications of Mathematics, Sozopol, Bulgaria, 2016. и Intensive Course „New Aspects of the Time Frequency Analysis Involving Frechet Frames“, DAAD-Project in the Framework of the Stability Pact for South Estern Europe, Novi Sad, Serbia, 2016.

 

 

 

 

Detalji o nastavniku