Dr Nikola M. Jovanović

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

Dr Nikola M. Jovanović

asistent

Departman za biologiju i ekologiju

 

Obrazovanje

2009: Osnovne akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2012: Master akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2015: Doktorske akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2016: Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

2016: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2019: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2021: Asistent / Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Studijski boravci i usavršavanja

2019: Prva napredna petnička škola molekularne biologije “Kvantitativni PCR” u organizaciji Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenja za biologiju Istraživačke stanice Petnica, Petnica, Srbija.

2022: COST Adher'n Rise 18240 Training School "Bioinformatics approaches in adhesion GPCR research", Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade, Serbia


Oblasti naučnog interesovanja

Molekularna biologija

Biologija kancera

Genotoksikologija


Identifikacioni broj istraživača

ORCID: 0000-0003-0185-2304

E-CRIS: 11970

 

Nagrade i priznanja

Stipendista „Dositeja – Fonda za mlade talente“ Republike Srbije

Dobitnik povelje povodom Dana Fakulteta Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu kao jedan od istraživača sa najviše objavljenih radova u 2019. godini.

 

Ostale aktivnosti

Angažovan na projektima: „Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima“ (OI 172061) i „Preventivni , terapijski i etički pristup pretkliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije“ (III 41018).


 

Angažovanje u nastavi

Vežbe: Eksperimentalna biohemija (MB.MB151) (BIODI34) (BIO501)

Vežbe: Eksperimentalna molekularna biologija (MM.MM143)

Vežbe: Molekularna biologija eukariota  (MM.MM20)

Vežbe: Osnovi genetičkog inženjerstva i biotehnologije (MM.MM252)

Vežbe: Molekularna biologija (BIO308) (BIO306)

Vežbe: Osnovi genetskog inženjerstva (BIO403) (BIODI292)

Vežbe: Humana genetika (BIO404)

Vežbe: Forenzička biologija (BIODI23)

Vežbe: Genotoksikologija (EKOI12)

Detalji o nastavniku