Dr Dragan S. Đorđević

Redovni profesor
Departman za matematiku

Datum rođenja: 17.03.1970.

Osnovne studije -  matematika:  Filozofski fakultet u Nišu, Grupa za matematiku; studije upisane školske 1987/1988. godine,  završene 1992. godine. 

Magistarske studije -  matematika, smer Funkcionalna analiza: Filozofski fakultet u Nišu, Grupa za matematiku; studije upisane školske 1993/1994. godine, završene 1996. godine.

Magistarska teza -  matematika : Harteov doprinos Fredholmovoj teoriji, odbranjena 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Doktorska disertacija - matematika : Teoreme Vejlovog tipa i uopšteni inverzi, odbranjena 1998. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Profesionalne pozicije:

           Asistent-pripravnik, 1993-1996., Filozofski fakultet u Nišu

           Asistent, 1996-1999., Filozofski fakulet u Nišu

           Docent, 1999-2000., Filozofski fakultet u Nišu

                        2000-2003., Prirodno-matematički fakultet u Nišu

           Vanredni profesor, 2003-2006., Prirodno-matematički fakulet u Nišu

           Redovni profesor, od 2006., Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Detalji o nastavniku