Milica G. Božić

demonstrator
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M301 Matematička statistika osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
MA.M1022 Uvod u matematičku statistiku osnovne akademske studije, Matematika 2021
vežbe