Marko Stojanović

Student doktorskih studija

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-253Fiz P-17 Тeorija relativnosti master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe