Марко Љ. Николић

Истраживач сарадник

Департман за биологију и екологију

Марко Љ. Николић

Марко Љ. Николић

botblocker@heartinternet.uk

Биографија

Марко Николић рођен је 30. маја 1989. у Лесковцу. Основну школу ,,Десанка Максимовић“ у Грделици завршио је 2004. године. Средњу пољопривредну школу у Лесковцу, смер ветеринарски техничар завршио је 2008. године. Школске 2008/09 године уписује основне академске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, Департман за биологију и екологију. Основне академске студије завршава 2011. године стицањем звања ,,биолог“. Исте године уписује мастер академске студије на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факу
БиографијаАнгажовањаПубликације