Др Саша Р. Гоцић

Редовни професор

Департман за физику

Др Саша Р. Гоцић

Др Саша Р. Гоцић

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 307

066/244 472

Биографија

Saša Gocić je rođen 1972. godine u Leskovcu. Na Studijskoj grupi za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu upisan je 1992. godine. Diplomirao je 1997. godine na Smeru za primenjenu fiziku, sa prosečnom ocenom 9,55 i stekao zvanje Diplomirani fizičar za primenjenu fiziku. Postdiplomske studije je upisao 1997. godine na smeru Eksperimentalna fizika jonizovanih gasova na Studijskoj grupi za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu. Na postdiplomskim studijama položio je sve ispite sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad, pod nazivom ''Određivanje sudarnih i transportnih koeficijenata tokom relaksacije u argonu'' odbranio je  2004. godine na Odseku za fiziku Prirodnomatematičkog fakulteta u Nišu. Doktorsku disertaciju, pod nazivom, ''Električni proboj u azotu na niskim pritiscima – fizički procesi i statistika'' odbranio je 27.07.2009. godine na  Odseku za fiziku Prirodnomatematičkog fakulteta u Nišu.&nbs
БиографијаАнгажовањаПубликације