Стефан Н. Ђорђевић

Истраживач сарадник

Департман за физику

Slika nije dostupna

Стефан Н. Ђорђевић

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија 501

226-310 локал 110

Биографија

Стефан Ђорђевић је рођен 05.01.1996. године у Зајечару. Завршио је основну школу ,,Вук Kараџић“ у Великом Извору као носилац Вукове дипломе. Гимназију у Зајечару завршио је са одличним успехом. Основне академске студије физике на Природно-математичком факултету у Нишу уписао је школске 2015/2016. године и завршио 2018. године са просечном оценом 9.13.Мастер академске студије физике, смер Примењена физика, на Природно-математичком факултету у Нишу уписао је школске 2018/2019. гoдине. Дипломирао је 16.11.2020. године просечном оценом 9.52. Исте године уписује
БиографијаАнгажовањаПубликације