Др Драгана М. Стојадиновић

Доцент

Департман за биологију и екологију

Др Драгана М. Стојадиновић

Др Драгана М. Стојадиновић

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 402

Биографија

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  Драгана Стојадиновић рођена је 02.07.1981. године у Лесковцу, Република Србија, где је завршила основну школу и средњу Медицинску школу са одличним успехом. Школске 2000/01. године уписала је студије биологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу. Дипломирала је 2004. године. Дипломски рад под називом „Мутације Р53 гена у малигним туморима дојке”, одбранила је оценом 10. Школске 2008/09. године, уписала је докторске студије на Биолошком факлутету у Београду, студијском програму Биологија, модулу Морфологија,
БиографијаАнгажовањаПубликације