Др Лана С. Пантић-Ранђеловић

Доцент

Департман за физику

Др Лана С. Пантић-Ранђеловић

Др Лана С. Пантић-Ранђеловић

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија 500

018/533-015 лок.110

Биографија

Лана Пантић Ранђеловић, доцент на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, студије физике уписала је школске 1999/2000. године на Одсеку за физику (смер: примењена физика) Природно-математичког факултета у Нишу, где је дипломирала децембра 2005. године са просечном оценом 8.87 и оценом 10 на дипломском испиту.  У звање истраживач-приправник на Природно-математичком факултету у Нишу изабрана је децембра 2006, а у звање асистент изабрана је априла 2009. године (реизабрана децембра 2013. године). Докторске академске студије физике на
БиографијаАнгажовањаПубликације