Др Јелена Ј. Живковић

Доцент

Департман за географију

Др Јелена Ј. Живковић

Др Јелена Ј. Живковић

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 408

Биографија

Јелена Живковић рођена је 17.10.1974. године у Нишу. Дипломске-академске, мастер студије, смер: дипломирани професор географије - мастер, завршила је на ПМФ-у у Нишу, са просечном оценом 9.19.  Дипломски рад је одбранила 23.02.2007. године, на тему из Регионалне географије: „Географске промене у Сврљишком крају у другој половини 20. и почетком 21. века“, са оценом 10. Докторске-академске студије (доктор наука-геонауке) уписала је 13.10.2010., на Природно-математичком факултету у Новом Саду, на Департману за географију, туризам и хотелијерство. У периоду 01.10.2008. - 01.1
БиографијаАнгажовањаПубликације