Др Милан З. Момчиловић

Виши научни сарадник

Департман за хемију

Slika nije dostupna

Др Милан З. Момчиловић

botblocker@heartinternet.uk

рачунарска учионица 5

Биографија

Области научног интересовања Главне: Примењена хемија и Хемија животне средине Специфичне: Третмани воде: унапређени оксидациони процеси (UV/Ox, фотокатализа), сорпциони процеси (биосорбенти, активни угљеви, керамички и композитни сорбенти), електрохемијски процеси (сензорске електроде, волтаметрија, електрокатализа). Наука о материјалима: сорбенти, катализатори, композитни електрохемијски активни материјали), Хемија животне средине: анализа воде, земљишта и ваздуха, спектроскопске технике (UV-VIS, FTIR и MS) и хроматографске технике (
БиографијаАнгажовањаПубликације